AANBOD

kernsessie teamtrajecten executive coaching peer-to-peer programmas

KERNSESSIE

Kennismaking die doordringt tot de kern

CroesvanDam gelooft in kort en krachtig. Al in de eerste sessie, de kernsessie, dringen we tot de kern door, of u nu met uw team of individueel bij ons aan tafel zit. Wij observeren, ondertitelen, confronteren, doorbreken en geven richting. Zodat u zelf verder kunt.

In de kernsessie doorlopen we liefst meteen een heel proces. Onze begeleiding maakt dat u zich bewust wordt van ingesleten patronen en reflexen en dat u inzicht krijgt in hoe die soms in de weg zitten, en wat ze juist opleveren. Wat ze nog méér kunnen opleveren. U wordt meteen uitgenodigd om stappen te zetten, om ter plekke nieuwe ervaringen op te doen door te experimenteren met alternatieven. En te voelen wat het beste werkt om uw doelen te bereiken.

De kernsessie is niet voor niets ons handelsmerk. Regelmatig volstaat de kernsessie al om langdurige effecten te bereiken. Om u de eigen regie en het initiatief over uw leiderschap te geven. Soms ook is een vervolg zinvol; dan zetten we dat vervolg tijdens de kernsessie uit. Samen, in cocreatie.

kernsessie teamtrajecten executive coaching peer-to-peer programmas

ORGANISATIE- EN TEAMTRAJECTEN

Samen werken aan leiderschap

Hoe speelt u in op veranderingen in uw omgeving of organisatie? Wat vragen die veranderingen van leidinggevenden? Van individuen? Teams? Hoe haalt u het beste uit de mensen om u heen?

Wij onderzoeken graag met uw managementteam waar de kracht zit én waar de schoen wringt. Ongebonden, onafhankelijk, vrij. Hoe zijn de teamrollen en –taken verdeeld? Hoe gaat u om met conflicten? Welke beïnvloedingsstijlen hanteren de verschillende teamleden? We kruipen onder uw huid om verhoudingen en patronen bloot te leggen en waar nodig te doorbreken. Om uw koers te bepalen en samen met uw team tot een gezamenlijkheid, scherpte en openheid te komen die beklijft. En die leidt tot betere resultaten. Op een manier die bij uw organisatie past. Snel, grondig en effectief.

Onze teamtrajecten beginnen met een kernsessie en kunnen onderdeel zijn van een omvattender leiderschapstraject. Waarin we groepssessies afwisselen met intervisie en individuele begeleiding. Feedback met zelfreflectie. En waarin we teamcoaching combineren met de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. U krijgt inzicht in uw eigen kwaliteiten en drijfveren en leert die effectief in te zetten. Zo groeit u ook zelf in uw rol. Doet u nieuwe management- en communicatievaardigheden op. Krijgt u meer scherpte. Grip op professionals. Moed om los te laten en te delegeren. Wat u maar nodig heeft.

Strandpaal-10

KRACHTENVELDSESSIE

Naar een nieuw evenwicht in rollen en posities

Een wisseling van leiderschap, herverdeling van taken, teams die samengevoegd worden, een koerswijziging: elke verandering heeft impact op het krachtenveld in een team, in de organisatie. Op het hele systeem. Impact die om aandacht vraagt. Voor het individu, het team én het systeem.

In een tweedaagse krachtenveldsessie maken we zichtbaar waar mensen staan ten opzichte van elkaar, welke rol ze pakken en hoe ze elkaar daarin zien. Welke onderstromen en belangen spelen. Waar spanning zit, weerstand, onbalans. Waar het broeit en hoe de hazen lopen. Wat juist goed werkt en wat daar nog meer uit te halen is. We onderzoeken hoe veranderde situaties en toekomstscenario’s de bestaande orde beïnvloeden, welke dynamiek dat teweegbrengt. En maken u bewust van hoe u daar zelf de hand in heeft.

Door met opstellingen te werken en daarin te schuiven, te schikken en herschikken, laten we u uw eigen positie zien vanuit een ander perspectief. We zoeken op waar u van weg wilt, duiken het diepe, soms ook het ongemak in. Om vandaaruit iets anders te laten ontstaan. Iets beters dat niet meer automatisch terugveert naar het oude. Een nieuwe balans van waaruit u verder kunt bouwen.

consultancy aanbod kernwaarden

EXECUTIVE COACHING

Persoonlijke en professionele ontwikkeling op hoog niveau

Ook op de hoogste positie kunt u tegen grenzen en beperkingen aanlopen. Hoe houdt u bijvoorbeeld de balans tussen controleren en delegeren, hoe kunt u anderen effectiever beïnvloeden, uw stijl aanpassen of uw communicatie verbeteren? Hoe vindt u uw draai in een nieuwe omgeving (onboarding)?

Met executive coaching van CroesvanDam krijgt u de sleutel in handen. U wordt zich bewust van uw automatische reflexen. Van hoe u reageert en wat u teweegbrengt. En dat u daarin keuzes kunt maken. U gaat alternatieven zien en daarmee experimenteren. Dat doet u niet alleen tijdens onze gesprekken, maar vooral daartussenin.

Zo ontdekt u welk gedrag in welke situatie het beste werkt om uw doel te bereiken. Ook leert u uw verborgen krachten en drijfveren beter in te zetten. Het resultaat van executive coaching van CroesvanDam is dat u de ontwikkeling in uw leiderschap doormaakt die u nodig had. En daarin zelf verder kunt groeien.

Ons aanbod begeleiding coaching consultancy

ONBOARDING

Veilig landen is teamwork

Je draai vinden in een nieuwe organisatie of op een nieuwe positie vergt meer dan kennismaking met het bedrijf, de collega’s, cultuur en de spelregels. Veel meer. Omdat onboarding geen individueel proces is, maar de hele organisatie raakt. Door uw komst moet iedereen herschikken. En dat kan wringen.

CroesvanDam benadert onboarding – als individueel én als teamtraject – vanuit die visie: als nieuwkomer kunt u niet landen in een werkomgeving die verder onberoerd blijft. Of u nu van binnen of buiten de organisatie komt. Er ontstaat onmiddellijk interactie, een nieuwe dynamiek, waarin u overeind moet blijven, maar waarin ook de omgeving zich opnieuw moet leren verhouden tot elkaar, de context, de regels, de koers. Klassieke onboardingprocessen laten dat liggen; voor ons is het de kern. Onboarding is inbedding.

Onboarding met CroesvanDam betekent dan ook veel aandacht voor interactie. Voor veranderingen die uw komst in gang zet en hoe u daar zelf invloed op kunt uitoefenen. Dáár zit de sleutel tot het vertrouwen, de openheid en de veiligheid die u nodig heeft om te integreren in uw nieuwe omgeving. Om daarin stand te houden, uw positie in te nemen en geaccepteerd te worden als volwaardig lid van het team en de organisatie. Zonder uw eigen kleur te verliezen.

Strandpaal-5

OUTPLACEMENT

Zet uw toekomst naar uw hand

Iedereen kan vastlopen in z’n functie, of door organisatieveranderingen of andere omstandigheden op zoek moeten naar een nieuwe werkomgeving.

Bij CroesvanDam begint die zoektocht met een nulmeting en zelfanalyse: waar staat u nu en hoe zet je jezelf neer? Welk zelfbeeld heeft u en hoe zien anderen en wij u? Wat zijn uw kwaliteiten en valkuilen? Uw patronen en thema’s? Uw waarden en drijfveren? Wat is uw automatische piloot in de waan van de dag? Waar bent u uniek in? Waar gaan we aan werken? Vandaaruit gaat u uw richting bepalen. Kleur bekennen: dit is wat ik wil en kan. U gaat experimenteren met uw elevator pitch en netwerkgesprekken: hoe komt u over, welke reactie roept u op? Welke kansen mist u en hoe grijpt u daarop in?

Met onze begeleiding leert u wat u te bieden heeft, stevig neer te zetten. U wordt zich bewust van wat er gebeurt onder druk van de gesprekken en hoe u dat kunt beïnvloeden. Zodat u daarin op uw plek blijft, kunt bijsturen, ruimte creëert voor wat u wilt zeggen en zorgt dat dat ook zo overkomt. Dat is de kunst om uw toekomst naar uw hand te zetten. In een nieuwe werkomgeving die bij u past.